0918369119
Bạn có bị phì đại tiền liệt tuyến không?

Bạn có bị phì đại tiền liệt tuyến không?

Khi có cảm giác buồn đi tiểu nhưng phải đứng một lúc trong nhà vệ sinh mới đi tiểu được, dòng nước tiểu nhỏ, cảm giác tiểu tiện không có lực, có lúc đái rắt.

Biến chứng thường gặp của phì đại tuyến tiền liệt

Biến chứng thường gặp của phì đại tuyến tiền liệt

Khi đến tuổi trung niên sự phát triển phì đại của tuyến tiền liệt sẽ gây ra các triệu chứng rối loạn đường tiểu như tiểu rắt, tiểu nhiều, tiểu són… 

Phì đại tiền liệt tuyến ai dễ bị mắc ?

Phì đại tiền liệt tuyến ai dễ bị mắc ?

Nhưng đến sau 40 tuổi, tuyến tiền liệt có khuynh hướng phát triển bất thường được gọi là phì đại lành tính tuyến tiền liệt.

Làm thế nào phát hiện u xơ tuyến tiền liệt?

Làm thế nào phát hiện u xơ tuyến tiền liệt?

Để phát hiện u xơ tuyến tiền liệt, thông thường nhất là áp dụng 2 phương pháp: siêu âm tiền liệt tuyến và thăm khám tuyến tiền liệt qua đường hậu môn.